โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง        น้ำผึ้งเนอสเซอรี่

ปฏิทินการทำงาน เดือน  กันยายน - ตุลาคม 2557


    วันที่ 22 - 24  กันยายน  2557
    -  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

    วันที่ 29 - 30  กันยายน  2557
    -  กิจกรรม Project Approach

    วันที่  30  กันยายน  2557
    -  วันสุดท้ายของการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

    วันที่  1 - 22  ตุลาคม  2557
    -  กิจกรรมพิเศษหลังภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
    -  สำหรับ อ.1 - อ.3 ค่าเรียน ...2,500..... บาท
    -  สำหรับเนอสเซอรี่ และเตรียมอนุบาล ค่าเรียน .....2,800..... บาท
            ( วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557 หยุดวันออกพรรษา )


    
    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
    -  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


 
    
 

                

     
 
             จำนวนผู้เข้าชมเว็บ      เริ่มนับ 28/05/09       

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comments