ความคิดเห็นผู้ปกครอง

 
        "ความรู้สึก  ที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้งนะครับ  ก็รู้สึกว่ามีความพร้อมในเรื่องสถานที่  มีสระว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์  เครื่องเล่นที่ทันสมัย  มีความปลอดภัยช่วยเสริมสร้างเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายได้ดีมาก และรู้สึกมั่นใจว่าลูกเราได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี  พื้นโรงเรียนก็ปูด้วยแผ่นยางกันกระแทกดีมากครับ"
 
        "ประทับใจ  ในเรื่องของบุคลากรและคุณครูที่มีมาตรฐาน  อัตราส่วนจำนวนครูที่ดูแลนักเรียนมีความเหมาะสมและดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  บรรยากาศก็ดีดูอบอุ่น สำหรับลูกแล้วดิฉันก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุด  เลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง  ไม่ผิดหวังเลยค่ะ"
                                                                                                                                    
                                                              คุณพ่อ - คุณแม่น้องแพรว   

           "โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง  เป็นโรงเรียนที่ได้รับระบบการเรียการสอนแบบสมัยใหม่โดยการให้เด็กๆ ได้ศึกษาเรียนรู้  จากห้องเรียนและพาไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  และสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้ยังช่วยฝึกทักษะในด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน  IQ, EQ  เน้นการปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรรม  และความฉลาดทางอารมณ์  จำนวนคุณครูต่อการ"

 
                                                                                     คุณพ่อแม่น้องเฌอแตม
 

            "เพราะการศึกษา  คือการสร้างพื้นฐานอนาคตของลูก  พ่อแม่ทุกคนยอมต้องการ
ให้ลูกได้พบสิ่งแวดล้อมที่ดี  โรงเรียนที่สะอาด  คุณครูที่รักเด็กและที่สำคัญคือมีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้เราจึงวางใจ "โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง" ให้เป็นผู้ช่วยสร้าง
รากฐานอันสำคัญนี้ของน้องนาน่า  และแน่นอนน้องนาน่าในอนาคตด้วยเช่นกัน
"
             การศึกษาแค่เรียนในตำราอย่างเดียวย่อมไม่ดี  "โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง" ยังมีการเรียนเสริมไม่ว่าจะเป็นการเรียนดนตรี  เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ  การเรียนว่ายน้ำ  เพื่อให้
ร่างกายแข็งแรง  หรือการจัดโครงการ English Camp เพื่อสร้างเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันในอนาคตให้แก่น้องนาน่า  เมื่อน้องโตขึ้น
น้องจะเรียนรู้ที่จะสนใจกิจกรรมยามว่างที่มีประโยชน์
            ท้ายที่สุดนี้  คุณพ่อคุณแม่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง พร้อมๆ ไปกับการเติบโตของลูกๆ ของเรา"
                                                                                    
                                                                                       คุณพ่อคุณแม่น้องนาน่า

  
"แม่น้องแพร ด.ญ.ณัฐชยา  พนาลิกุล  โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง  เปรียบดังบ้านหลังที่สอง
ของลูก ลูกกลับจากโรงเรียนด้วยความรู้สึก  สนุกสนาน  มีความสุข  และปลอดภัย พ่อ  แม่ 
ก็หายห่วง  ที่มีคุณครูใจดีดูแลลูกเราให้ปลอดภัย  และใส่ใจเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ  ของลูก  ให้เก่ง  ดี  มีความฉลาดทางอารมณ์และเป็นเด็กกล้าแสดงออก  ช่างคิด  ช่างถามคิดว่าเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุด  แล้วให้กับแก้วตาดวงใจของเรา"
 
                            คุณพ่อ - คุณแม่น้องแพร
 
 
                                         "โรงเรียนคือเป็นสถานที่แรก  ที่ลูกต้องออกจากบ้านเพื่อไปเรียนรู้  ปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
ซึ่งพฤติกรรม  นิสัยใจคอ  ความมีน้ำใจ  ความอดทนรู้จักการรอคอย  และความมีระเบียบวินัย  ล้วนแล้วแต่ถูกหล่อหลอมจากสังคมเล็กๆ เห่งนี้  ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าครอบครัวที่บ้านเลย  ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงตระหนักในความสำคัญของโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนเป็นอย่างมาก  "เพราะลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่"  อยากให้เด็กๆ ได้มาอยู่โรงเรียน  ที่มีคุณครูดูแลเอาใจใส่ทั้งทางสุขภาพร่างกาย  และจิตใจ  คอยสอดส่องดูแลให้ความรัก  ความอบอุ่น  ให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัย  มีจิตใจที่มั่นคงรู้ว่าสิ่งใดถูก - ผิด , ดี - ชั่ว , เหมาะสม - ไม่เหมาะสม  คุณครูบอกสอนชี้แนะเหมือนคุณครูเป็นแสงสว่างคอยนำทางให้เด็กๆ มีความพร้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อเขาจะได้เติบใหญ่  เป็นอนาคตที่ดีของชาติ
     คุณพ่อ - คุณแม่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนและคุณครู  และขอขอบคุณคุณครูทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้  ดังนั้นเราจึงเลือกโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้งเป็นโรงเรียนของลูกๆ และอยากให้โรงเรียนตระหนักในความไว้วางใจข้อนี้ของผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะ"    
                                                                    
                                                              พิมภากร  สหัชพงษ์ 
                                                         แม่น้องแพน - พอส์ซ - กรร
            
Comments